FANDOM


Edward,TrevorandtheParty21

Sad w serii trzeciej

Sad Wikarego z Wellsworth (ang.Wellsworth Vicarage Orchard) - jest miejscem, w którym mieszka Tadek, stara lokomobila. Jest ona własnością wikarego z Wellsworth. Znajduje się on na linii Edka. Często odbywają się w nim różne przyjęcia.

Praca jaką wykonuje Tadek w tym miejscu jest dla niego nudna, dlatego cieszy się gdy ma możliwość pracy w porcie.


Występy

W serii telewizyjnej sad pojawił się w drugiej, trzeciej, siódmej i dziewiątej serii.

Powrócił w filmie Wyprawa Poza Wyspę Sodor.

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.