FANDOM


SpecialAttraction23

Elsbridge w serii czwartej

Elsbridge - jest małą wioską, która znajduje się w pobliżu linii Tomka. Zamieszkuje ją około 500 osób. W pobliżu wioski przepływa rzeka Els. W wiosce znajduje się stacja kolejowa z kładką dla pieszych. 

W serii telewizyjnej stacja Elsbridge również znajduje się na linii Tomka. Ma małą bocznicę i hangar dla lokomotyw. Stacja pojawiła się w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej serii. Została również wspomniana w seri dziewiętnastej.

Marketing

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.