FANDOM


TobyandBash22

Arlesdale End w serii piętnastej

Arlesdale End, w polskiej wersji Cichy Zakątek - była stacją na starej linii Tobika, a obecnie jest stacją na kolei North Western Railway.


Występy

Stacja pojawiła się po raz pierwszy w serii pierwszej, a następnie pojawiła się w serii ósmej, dziesiątej i dwunastej.

Powróciła w serii piętnastej.

Ciekawostki

  • Obok stacji Arlesdale End znajduje się Hangar Tobika.
  • W polskiej wersji nazwa stacji Arlesdale End jest różnie tłumaczona:

Galeria